Klanten

Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor verschillende klanten. GetYessed vindt het belangrijk dat de medewerkers bij de implementatie betrokken worden en hier vanaf een vroeg stadium onderdeel van zijn. We gaan samen met de medewerkers de klus aan.  

Casus Hoogesteger

Hoogesteger is een familiebedrijf dat de afgelopen jaren zeer succesvol is geweest en de komende jaren significant verder wil groeien. 

Om deze ambitie waar te maken zal de Supply Chain van Hoogesteger klaar gemaakt moeten worden voor toekomstige groei door een professioneel ingerichte Supply Chain en Customer Service op basis van de laatste innovatieve systemen, middelen en inzichten.

Invulling geven aan de rol van projectleider en het, end to end, implementeren van het huidige ERP-pakket inclusief een WMS-systeem. Ook wil men graag in kaart hebben gebracht hoe het warehouse op de juiste manier ingericht kan worden, zodat men klaar is om de verdere toekomstige groei te faciliteren.

 1. Het doen van een healthcheck op mens/organisatie/ proces en systeem
 2. In overleg met de opdrachtgever een project- en werkgroep samenstellen en vergaderstructuur afstemmen
 3. Uitgangspunten project(en) benoemen en valideren door opdrachtgever
 4. Strategie implementatie bepalen en valideren in overleg met opdrachtgever en rekening houdend met de output van de healthcheck, benodigde randvoorwaarden en uitgangspunten, doelstellingen, timings, etc
 5. Plan en draaiboek opstellen inclusief introductie evaluatieproces
 6. Implementeer & INSPIREER!!

Casus Westland Kaas

De Supply Chain van Westland Kaas is uitbesteed aan andere partijen. Een groot gedeelte van de werkzaamheden moest ondergebracht worden bij andere partners.

Hiervoor was een scherpe planning weggezet met duidelijke deliverables die afgestemd waren met de betrokken partijen.

Westland Kaas Groep B.V. was met name op zoek naar praktische ondersteuning bij het begeleiden van deze transitie. Het was belangrijk om  het resultaat integraal veilig te stellen. Stakeholdersmanagement was hierbij essentieel.

De transitie werd uitgevoerd terwijl “de winkel open bleef”. GetYessed heeft zich zowel gecommitteerd aan kwalitatieve (wat en hoe?) als kwantitatieve (wanneer en hoeveel?) doelstellingen.

Deliverables: Het onderbrengen van een groot gedeelte van de keten; productie, opleg, snijden/verpakken, warehouse en transport bij andere partners. Tevens was leveranciersmanagement onderdeel van de opdracht. Producenten kregen als gevolg van de migratie te maken met nieuwe aanleverbepalingen inclusief de noodzakelijke EDI ondersteuning.

GetYessed heeft de leiding genomen over een integraal projectteam binnen Westland Kaas Groep B.V. Samen met hen is aan de hand van een, door GetYessed, opgezette integrale projectplanning dagelijks en wekelijks stuur gezet op deliverables; zowel op inhoud als op timings.

  • projectmanagement; monitoren voortgang en sturen op deadlines,
  • sturend en anticiperend op onderlinge afhankelijkheden met als doel timings en eindresultaat veilig stellen,
  • stakeholdersmanagement; afstemmen en accorderen van SLA met dienstverleners. Nieuwe aanleverbepalingen borgen in samenwerking met producenten en partners,
  • persoonlijke coaching projectteamleden en coaching binnen het groepsproces van het projectteam

Resultaat: Het resultaat is een succesvolle migratie binnen timings en budget. De impact op de lopende operatie was minimaal. Opdrachtgever en betrokken partners waren zeer tevreden.

Karel Jan van der Kaaden

Director Supply Chain

Ze staan zelf met de voeten in de modder en gaan voor het resultaat. De no-nonsense aanpak van GetYessed past prima bij ons bedrijf. 

 

Johan van der Veer

Manager Supply Chain

Bij GetYessed is samen en de organisatie sensitieve aanpak op het gebied van mens, proces en systeem zeer herkenbaar. Mede hierdoor is GetYessed in staat om in zeer korte tijd een toekomstbestendig resultaat te behalen voor de organisatie. 

Anouk Wissink

Director Operations

GetYessed: betrouwbare partner, verstand van logistieke processen & systemen, maken waar wat ze zeggen, FMCG, zowel advies als implementatie. 

 

Klanten van GetYessed….

Scannen foto
Schuiven naar boven